Search

ĐÚNG SAI HAY TÍCH CỰC?

IamBoo.vn / Phong Thủy  / ĐÚNG SAI HAY TÍCH CỰC?

ĐÚNG SAI HAY TÍCH CỰC?

#đúng_sai_không_quan_trọng bằng việc #tích_cực
mặc dù em Boo Công giáo nhưng thấy hay thì share cho bà con đọc nè

XIN ĐỪNG NGỘ NHẬN THÁNG 7 LÀ THÁNG CÔ HỒN!?? Tháng 7 luôn Là Tháng Linh Thiêng Nhất Trong Năm nên 1 điều nhịn 9 điều lành …

Tháng 7 là gì? Có nhiều người nói là tháng cô hồn nhưng thực ra không phải vậy.

Tháng 7 là tháng công đức. 
Vì sao? Vì khi tháng 7 đến mọi người đều cùng nhau bố thí, cúng giàng, phóng sinh và làm rất nhiều việc công đức để hồi hướng cho Ông Bà, Cha Mẹ quá vãng nhiều đời được vãng sinh lạc quốc; Ông Bà, Cha Mẹ hiện thời được phúc thọ tăng long.

Tháng 7 còn là tháng tu học. Bởi dù người xuất gia hay tại gia đều siêng năng lễ Phật, tụng kinh trong dịp này.

Tháng 7 là tháng Hiếu thảo, vì tất cả mọi người đều hướng về Cha Mẹ, Ông Bà, Tổ tiên.
Như thế sao lại gọi là tháng cô hồn? Chúng ta cần hiểu đúng hơn, và cần có những việc làm thiết thực để tháng 7 với chúng ta thực sự ý nghĩa, mọi người không nên đặt nặng vào những quan niệm sai lầm đó mà đánh mất đi cơ hội thực hiện việc Hiếu đạo của mình.

Tháng 7 là tháng an lành vì thế mọi người đừng sợ ma, quỷ – cô hồn. Bởi “nhất thiết duy tâm tạo” tức là mọi việc tốt hay xấu đều do tâm ta mà ra.

Kính chúc quý vị đạo hữu Phật tử xa gần vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.

Leave a Reply