Search

Vintage

IamBoo.vn / Vintage
chuoi 108 hat phi thuy

Chuỗi 108 Hạt Phỉ Thúy

Chuỗi vòng 108 hạt là một trong những biểu pháp rất tốt để gieo duyên Phật pháp đến mọi người. Chuỗi 108 hạt là biểu thị cho cầu chứng 108 pháp Tam Muội mà đoạn trừ 108 phiền não Cuộc đời chúng ta liên tục nối tiếp trong ba đời từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Như vậy, trong ba đời ta đã tạo thành 108 thứ phiền não để làm hành trang trong đoạn đường sanh tử không cùng tận. Cho nên, bây giờ chúng...

CHUỖI TRẦM 108 HẠT

Chuỗi trầm 108 hạt mix cùng lu thống chạm khắc - Lu Thống Ngọc Phong Thuỷ ?? Hình tượng lu thống được khắc tạc theo tâm lí chung của người dân từ ngàn xa xưa đến giờ, đó là họ luôn cho rằng khi làm bất cứ công việc gì, chỉ cần có khởi đầu tốt đẹp thì tâm lí sẽ vững vàng, từ đó các công việc theo sau dễ dàng thành công hơn. ?? Lu thống có khuôn hình trụ tròn, hơi bóp lại ở hai đầu, đầu này...